होम / सेहत / बिमारी / किडनीअ जूं वडियूं बीमारियूं ऐं उन्हनि जो इलाजु
वंडो

किडनीअ जूं वडियूं बीमारियूं ऐं उन्हनि जो इलाजु

हिन भाग में किडनीअ जूं वडियूं बीमारियूं ऐं उन्हनि जे इलाजुजा॒ण जे बाबत जानकारी डि॒नियल आहे।

किडनी फेल्यर छा खे थो चइजे ?
हिन भाग में किडनी फेल्यर छा खे थो चइजे ? जे बाबत जानकारी डि॒नियल आहे।
अेक्यूट किडनी फेल्यर
हिन भाग में अेक्यूट किडनी फेल्यर जे बाबत जानकारी डि॒नियल आहे।
क्रोनिक किडनी फेल्यर ऐं उन जा सबब​
हिन भाग में क्रोनिक किडनी फेल्यर ऐं उन जा सबब​ जे बाबत जानकारी डि॒नियल आहे।
क्रोनिक किडनी फेल्यर जूं निशानियूं ऐं निदान​
हिन भाग में क्रोनिक किडनी फेल्यर जूं निशानियूं ऐं निदान​ जे बाबत जानकारी डि॒नियल आहे।
क्रोनिक किडनी फेल्यर जो इलाजु
हिन भाग में क्रोनिक किडनी फेल्यर जो इलाजु जे बाबत जानकारी डि॒नियल आहे।
डायालिसिज़
हिन भाग में डायालिसिज़ जे बाबत जानकारी डि॒नियल आहे।
पेरिटोनियल डायालिसिज़​
हिन भाग में पेरिटोनियल डायालिसिज़​ जे बाबत जानकारी डि॒नियल आहे।
किडनी ट्रान्सप्लानेशन
हिन भाग में किडनी ट्रान्सप्लानेशन जे बाबत जानकारी डि॒नियल आहे।
किडनी ट्रान्सप्लान्टेशन जे आपरेशन
हिन भाग में किडनी ट्रान्सप्लान्टेशन जे आपरेशन जे बाबत जानकारी डि॒नियल आहे।
किडनी फेल्यर जे मरीज़नि में खाधो
किडनीअ जो मुख्य कमु रतु खे साफ करे ऐं गै़र ज़रूरी शयुनि जो नेकाल करणु आहे ।
नेविगतिओन
Back to top