होम / सेहत
वंडो
अव्हांजा सुझाव​ असां लाइ कीमती आहिनि ।
(लाज़मी)
पंहिंजो पूरो नालो दर्जु कर्यो ।
(लाज़मी)
पंहिंजी ई- मेल एड्रेसि दर्जु कर्यो ।
(लाज़मी)
(लाज़मी)
जेको नियापो अव्हीं मोकलण चाहियो, उन खे दर्जु कर्यो ।
(लाज़मी)
Enter the word
Back to top